לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map שומרון אורנית אלפי מנשה אלקנה אריאל בית אל בית אריה גבעת זאב מודיעין עילית מעלה אפרים עמנואל קדומים קרני שומרון בקעת הירדן מטה בנימין שומרון אין קישור

שיקום נחלים

פרויקט הדגל של האיגוד בנושא שיקום נחלים הינו פרויקט שיקום נחל קנה.

 

בעבר הוזרמו שפכי הישובים הישראלים בסביבה בלא טיפול ראוי אל נחל קנה וכן שפכי הכפרים הפלסטינאים המטופלים בבורות ספיגה. מים אלו היוו גורם מזהם של הנחל ושל מי אקוויפר ההר. בגלל המבנה הגיאולוגי של אזור ההר הזרימה באפיקי הנחלים מחלחלת במהירות אל תת הקרקע ומזהמת  את אחד ממקורות מי השתייה החשובים בישראל (סיכון מקור שתפוקתו השנתית היא כ -200 מלמ"ק בשנה). בנוסף לנזק הכבד שנגרם לקרקע, לנחל, לצמחיה ולבעלי החיים באזור.

בשל כך עלה הצורך בשיקום נחל קנה ובבניית מערכת הולכת שפכים אשר תמנע אשר המשך ההזרמה לנחל וזיהום מי התהום.

 

עבודת השיקום בנחל

 

הפרויקט כולל מספר שלבי ביצוע ומבוסס, בשלב הראשון על חיבור תשתיות הביוב אל מאסף הביוב בנחל קנה תוך הפסקת זרימת שפכים של כ- 1 מלמ"ק בשנה. שלב זה בוצע והסתיים בשנת 2006.

בשלב הבא יש כוונה לחבר כ- 22 כפרים פלשתינאים לאחר שתבוצע בהם התשתית הנדרשת. הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה עם המוכתרים של הכפרים למניעת נזקים בביצוע.

הצלחת הפרויקט נבחנת קודם כל על-ידי הפסקת של זרימת שפכים גולמיים בנחל לאורך של כ- 20 ק"מ, שיקום המעיינות, הצמחייה והחזרת בעלי-החיים למקומות מחייתם ע"י קידום השיקום (באמצעות מנהלת נחל) והגברת הפיקוח (על ידי רט"ג).

בשנת 1994 החל תכנון פרויקט טיפול בשפכי נחל קנה, ביצוע הפרויקט בשטח החל בשנת 1999 ובשנת 2006 החלה הזרמת השפכים בצינור אל טיפול במתקן טיהור בקיבוץ ניר אליהו. העלות הכוללת של הפרויקט - 35,000,000 ₪.

אורך הקו הראשי: 26 ק"מ. אורך כולל של 9 קווים מחברים: כ-25 ק"מ. מעל 1/3 מהקווים הם בתחום שמורת טבע נחל קנה. 

בשנת 2009 קמה מנהלת נחל קנה הפועלת לשקם ולשמר את הנחל. 

 

מרכיבים ייחודיים במיזם:

  • שת"פ אזורי למניעת זיהום חוצה גבולות.
  • קשיים ביטחוניים.
  • מורכבות של שימור ושיקום בתחום שמורת טבע.
  • כושר החזר: עלויות גבוהות מול פיזור ומיעוט אוכלוסיה

 

תרומות הפרויקט

  • הפסקת הזרמת שפכים לנחל
  • צמצום מטרדי ריח וחזות
  • הגנה על שמורת טבע
  • מניעת זיהום מים וקרקע
  • בסיס לשת"פ עתידי למניעת זיהום חוצה גבולות

 

שיטפון בנחל קנה