לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map שומרון אורנית אלפי מנשה אלקנה אריאל בית אל בית אריה גבעת זאב מודיעין עילית מעלה אפרים עמנואל קדומים קרני שומרון בקעת הירדן מטה בנימין שומרון אין קישור

פיקוח ואכיפה

פיקוח ואכיפה הינו תחום נרחב בעזרת התרשים המצורף ניתן להבין איזה מפגעים יש כיצד מנטרים אותם וכיצד מתבצעת האכיפה

פיקוח על שפכי תעשייה

אזור ההר המרכזי  הינו בעל רגישות גבוהה לזיהום מי תהום. מדובר באזור  ההזנה של אקוויפר ההר. כמעט אין שכבות סלע אטימות בין פני הקרקע לבין מי תהום שיכולות למנוע חדירת שפכים וזיהום מי תהום. לכן עניינו העיקרי  של האיגוד למנוע זיהום מי תהום משפכים בכלל ושפכי התעשייה בפרט.

הפיקוח מתבסס על חוק עזר לאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה - שומרון (הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב), התשס"א - 2001.

בתחום האיגוד פועלים 23 מפעלים ששפכיהם עלולים לגרום נזק למערכות הביוב הציבוריות כולל מכוני טיהור השפכים. יש לציין שבמפעלים אלו קיימים מתקני קדם טיפול לשפכים תעשייתיים אשר חלקם מתפקדים כראוי וחלקם דרושים שיפור.

בשני אזורי תעשייה: ברקן ואריאל מערב קיימים מכוני טיהור שפכים (מט"שים) אוטונומיים המיועדים לטיפול בשפכים תעשייתיים.

האיגוד  מפעיל מערך פיקוח  על שפכים תעשייתיים של מפעלי אזורי התעשייה (אזה"ת) אריאל מערב וברקן. במסגרת הפיקוח נערכים ביקורים חודשיים במפעלים בעיתיים ונבדקים שפכיהם. פעילויות הפיקוח מסוכמות בדוחות חודשיים. בשנת 2013 בוצעו 175 דיגומים במפעלים.

מאז הפעלת מערך הפיקוח רוב המפעלים שדרגו את מתקני הקדם הטיפול לשפכים תעשייתיים או בנו מתקנים חדשים: מפעל סלטי שמיר 2006 באזה"ת ברקן ומפעל עורות קניגסברג באזה"ת אלון מורה. התייצבה פעילות מכוני הטיהור האזוריים באריאל מערב וברקן ועלתה יעילותן. איכות קולחי המט"שים גבוהה.

האיגוד ממשיך בניטור ובפיקוח כדי להביא למזעור התקלות והנזקים משפכי התעשייה.

מניעת זיהום אוויר מתעשיה

פעילות האיגוד בתחום זה כוללת את הפעולות הבאות:

·  פיקוח על מפעלים בעלי פוטנציאל לזיהום אוויר, אכיפת תנאים ברישיון עסק.

·  דיגום ארובות.

·  טיפול בתלונות.

 

לקבוצת המפעלים בעלי פוטנציאל לזיהום אוויר שייכים מפעלי רהיטים, בתי דפוס, מפעלי טיפול בפסולת לסוגיה ועוד. מפעלים שגורמים לזיהום אוויר כולל ריחות נמצאים בפיקוח מוגבר של האיגוד ומצוידים בדרך כלל במתקנים למניעת הזיהום. הטיפול בהם מתבטא בפיקוח על הפעלה תקינה של אמצעים אלו. לקבוצה זו שייכים המפעלים הבאים: "גרין אויל" באזה"ת אריאל מערב, "רונופולידן" ו"פלקסו פרינט" באזה"ת ברקן, מפעל "ריאקטיב" בפארק תעשיות שח"ק ומפעל "ביודיזל" באזה"ת מעלה אפרים.

 

מפעל "גרין אויל" למחזור שמן מינראלי משומש - זיקוקו וייצור נוזל בעירה לתעשייה. הפעלה לא תקינה של המפעל עשויה להביא למטרדי ריח חריג. בשנים הראשונות של פעולת המפעל התקבלו תלונות רבות  על מטרדי הריח. ביוזמת האיגוד קיבלו מפעילי המפעל שני צווי הפסקת פעילות מנהליים. המפעל טיפל בבעיה. מאז מספר התלונות על מטרדי ריח צומצם באופן דרסטי. בדיגום ארובות המפעל  לא התגלו חריגות בריכוזי המזהמים שנבדקו: SO2, NOx, VOC, חלקיקים ופחמימנים.

המפעל נמצא בפיקוח מיוחד של האיגוד.    

 

מפעל "רונופולידן" לייצור אריזות גמישות והדפסתם. בדיגום ארובות המפעל שנערכו בתאריך 05.09.05 נמדדו ריכוזי ממסים אורגאניים נדיפים (VOC) שגבוהים עד פי 1760 מהתקנים הנדרשים. בשימוע למפעל שנערך במחוז המרכז המשרד להגנת הסביבה באוקטובר 2006 העסק נדרש לטפל בבעיה עד סוף שנת-07. בדיגום ארובות המפעל בימים 24-25.07.07 נמדדו ריכוזי המזהמים שגבוהים מעל פי 1000 מהתקנים הנדרשים. בעקבות הנ"ל לא חודש היתר רעלים למפעל שתוקפו פג בינואר 2008. אחרי התחייבות בעלי המפעל להתקין מתקן RTO לשריפה קטליטי של ממסים שנפלטים מהעסק עד סוף חודש מאי-08 חודש היתר הרעלים. עיכוב בהתקנת RTO הביא לכך שבשימוע למפעל שנערך במחוז המרכז המ' להגנה"ס ביום ה- 03.09.08 הוחלט על שינוי בהיתר רעלים - צמצום דרסטי בכמות ממסים שמותר לאחסן במפעל: הקטנה ב- 50 פעמים ומעלה מהכמות שאוחסנה במפעל באופן שגרתי. מתקן RTO הופעל בתחילת חודש דצמבר-08. דיגום ארובת RTO מתבצע פעם אחת בשנה, בבדיקות לא התגלו חריגות ב- VOC. בתוכניתנו להמשיך פיקוח על המפעל בשיתוף פעולה הדוק עם מחוז המרכז של המשרד להגנת הסביבה.

 

מפעל "פלקסו פרינט"  לייצור אריזות גמישות והדפסות עבר לאזה"ת ברקן בסוף שנת-07. בדיגום ארובות המפעל שנערך בימים 16-17.12.08 נמדדו חריגות גבוהות מתקני פליטת VOC  שגבוהות פי 10 מהמותר. המפעל נדרש לטפל בבעיה ולהפסיק לאלתר את פליטת המזהמים החריגה. נמשכת  האכיפה והפיקוח על המפעל בשיתוף פעולה הדוק של מחוז המרכז המ' להגנת הסביבה.

בחודש יולי 2011 הוטל על חב' פלקסו פרינט (1980) בע"מ על ידי המשרד להגנת הסביבה עיצום כספי בסך 211,350 ₪ לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג - 1993 בגין אי-עמידת העסק בתנאים מיוחדים בהיתר רעלים. ובנוסף לכך בוטל היתר רעלים. המפעל רכש מתקן  RTO והפעיל אותו בחודש פברואר-14. המתקן נמצא בהרצה.

 

 

מפעל "ריאקטיב" למחזור (רענון) פחם פעיל משומש הוקם באמצע שנת 2005 בפארק תעשיות  שח"ק. מאז הפעלת המפעל התחלנו לקבל תלונות על מטרדי ריח חריג. המפעל נדרש לטפל בבעיה. נעשו מספר שינויים ושיפורים במפעל כולל הגבהת הארובה, אולם עד כה לא נמנעו לחלוטין מטרדי הריח והתלונות. במסגרת טיפול בבעיית הריח בתאריך 25.09.07 נערך דיגום ארובת המפעל. בבדיקה לא התגלו חריגות בריכוזי VOC כולל אצטון ופורנים.  למרות הנ"ל ולאור התלונות הנמשכות המפעל נדרש לטפל בבעיית הריח. בינואר-09 הותקן והופעל סקרבר רטוב לטיפול בגזי פליטה של מתקן המחזור. בחודש יולי - 13 קיבל המפעל  התראה והבקרה על המפעל נמשכת.

 

מפעל "ביודיזל" לייצור ביודיזל משמן צמחי משומש ושומן בעלי חיים (בע"ח) עבר מאזור המלאכה של ישוב מגדלים לאזה"ת מעלה אפרים והופעל כפיילוט בחודש יולי-07. במתכונת הראשונה של המפעל הבעיה העיקרית הייתה שפכים תעשייתיים בעלי עומס אורגאני גבוה במיוחד (שמנים ושומנים) שגרמו לסתימות תקופתיות של מערכת הביוב הציבורית. בהדרגה המפעל עבר לשימוש בשומן בע"ח בלבד ונעשה שדרוג מהפכני בתהליכי ומתקני הייצור. הפעלת המפעל המשודרג בחודש פברואר-09 הביאה לתלונות על מטרדי ריח קשה. בתאריך 12.03.09 קיבל המפעל התראה מפני סגירה מנהלית.

בשנת 2010 הותקנו במפעל מערכת לטיפול בריחות שמקרם בתהליך הבישול ומתקן קדם טיפול בשפכים התעשייתיים ובעליו קיבלו רישיון לניהול העסק. למרות הנ"ל פעילות המפעל עדיין גורמת למטרדי הריח. בעלי העסק הותרו על כך ונדרשו לבצע סקר ריחות ולטפל בכל מקורות הריח שיאותרו בסקר. המפעל נמצא בפיקוח מיוחד של האיגוד.    

פיקוח על פינוי פסולת תעשייתית בעייתית

  • פינוי פסולת מסוכנת.
  • פינוי תמלחת למוצא ימי. 
  • פינוי שמן מינראלי משומש.
  • פינוי פסולת שמנים ושומנים ע"י מפעלי מזון.
  • פינוי פסולת שמן מינראלי/סינטטי ע"י מפעלי פלסטיק ומתכת.

 

מפעלי תעשיית מתכת מפנים את הפסולת המתכתית למחזור. רוב מפעלי תעשיית פלסטיק ממחזרים במקום את פסולת הייצור :שאריות פלסטיק ומוצרים פגומים.

בנוסף לכך המפעלים שולחים למחזור את האמולסיה והשמנים המשומשים דרך חברות המספקות אותם או בעזרת הקבלנים המאושרים לכך. מפעל "שמורי מוטולה" באזה"ת עמנואל מפנה תמלחת לשפד"ן. 

 

בכל שנה מוציא האיגוד דו"ח פיקוח על המפעלים בתחומו לקריאת דו"ח שנת 2014 לחץ כאן