לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map יהודה אפרת ביתר עילית בית ישראל הר אדר הר חברון מגילות מעלה אדומים קרית ארבע אין קישור

רעש, קרינה ואיכות אוויר

איכות אויר

אזור איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה הוא אזור כפרי ברובו המאופיין בדלילות אוכלוסין. רמת המינוע נמוכה יחסית לאזור העירוני. בבדיקות שערך האיגוד התברר שמעטים הם המפעלים אשר פולטים פליטות מזיקות לסביבה מארובות. ובכל זאת, מחקרים שנערכו באזור מגלים זיהום אויר. לדוגמא, במחקר שנערך במחלקה למדעי הסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים על ידי יוסי צחי, פרופ' מרדכי פלג, פרופ' מנחם לוריא, וולרי מטביב, התברר כי ישנה מגמת עלייה ברמת האוזון בגב ההר, כתוצאה מהסעת מזהמים ממישור החוף ומשינויים הנגרמים במהלכה.

מקור נוסף לזיהום אויר הם מחצבות ומגרסות אבן, הן פולטות אבק וחלקיקים אשר עלולים לפגוע במערכת הנשימה. האיגוד מביע את דעתו בתכנון מחצבות, בודק תסקירי השפעה על הסביבה של מחצבות חדשות ומתריע על מפגעים קיימים.

בישוב טנא עומרים שבדרום הר חברון, הנמצא בסמוך למחצבות חצץ פעילות, מוצבת תחנת ניטור אבק העוקבת אחר ריכוז החלקיקים באויר. מזבלות שאינן מטופלות עלולות ליצור מפגעים כגון עשן משריפות פסולת, גז מתאן שהוא תוצר של פירוק אורגני, וגזים נוספים היוצרים סירחון.

פרוייקט מנ"א: מרכז ניטור ארצי

המשרד לאיכות הסביבה הקים מערך ארצי לניטור איכות אויר בפריסה ארצית באזורים מאוכלסים וכפריים במטרה לאפיין את השינויים ברמות המהמים ולאתר את מקורותיהם. מנ"א מאפשר את קביעת איכות האויר, הכנת תחזיות איכות אויר, סיוע באיתור גורמי זיהום ואכיפת תקני איכות הסביבה וסיוע בתכנון סביבתי לתעשייה ולתחבורה.

בסיס הנתונים ישמש לחקר השפעות על בריאות האדם, גידולים חקלאיים ושמורות הטבע, אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים. כחלק ממערך זה הוצבה תחנת ניטור על גג אולפנת נווה חנה במרכז גוש עציון. התחנה הוצבה בספטמבר 2000. התחנה מצוידת במכשור לניטור תחמוצות חנקן, אוזון, תחמוצת פחמן וקרינת שמש, ציוד נלווה לכיול המכשירים וכן ציוד מטאורולוגי וציוד תקשורת.

דו"חות איכות האויר באריאל, מודיעין וגוש עציון

אסבסט

האסבסט הוא שם כולל לקבוצת מינרלים טבעיים בעלי מבנה גבישי בצורה של סיבים דקים, ארוכים ונפרדים, הנבדלים זה מזה בהרכבם. אסבסט מוגדר כאבק מזיק וכחומר מסוכן. האסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אז משתחררים סיבים לאוויר. התפוררות החומר עלולה להיגרם כתוצאה מביצוע פעולות אגרסיביות יזומות של קידוח, ניסור, חיתוך, ליטוש, השחזה ועוד. בפעולות אלה ניתקים סיבי אסבסט מצמנט המלט, ומרחפים באוויר. האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירת סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי, אשר מופיעות לאחר תקופת חביון ארוכה הנעה בין כמה שנים ועד 30 או 40 שנה ואף יותר לאחר החשיפה הראשונית.

על פי התקנות בנושא האסבסט, כל עבודת בנייה באסבסט, לרבות פירוק גג אסבסט-צמנט, חייבת באישור הוועדה הטכנית לאבק מזיק שבראשות המשרד להגנת הסביבה, טרם ביצוע העבודה. בכל עבודה באסבסט קיים סיכון לשחרור סיבי אסבסט לסביבה, וקיימת סכנה לבריאות העוסקים במלאכת הפירוק והאוכלוסייה שבקרבת המבנה. לחומר נוסף בקישור לאתר המשרד להגנת הסביבה - לחץ כאן