נתוני איכות אוויר אוון ליין

איכות האוויר בתחומי האיגוד מושפעת ממספר מקורות זיהום:

  • מקורות טבעיים כגון סופות אבק שמתחוללת ברחבי הארץ.
  • מקורות זיהום הנגרמים ע"י אדם (אנטרופוגנים) כגון זיהום מכלי רכב, זיהום אוויר ממפחמות (בעיקר בצפון השומרון), זיהום אוויר משרפת פסולת חקלאית (בעיקר בבקעת הירדן). זיהום שמקורו בשריפת פסולות באתרים פיראטים.
  • זיהום שמקורו בתעשייה.
  • זיהום כתוצאה מעבודות כריה וחציבה. באזורנו פועלות שתי מחצבות ישראליות (מחצבת נטוף ומחצבת כוכב השחר) ובנוסף ישנם מספר אתרי פיתוח. במחצבות אלו נעשה ניטור אבק:  במחצבת כוכב השחר הניטור מתבצע בזמנים משתנים ע"פ הנחיותינו  בעזרת מכשיר HVS.  במחצבת נטוף (סמוך לישוב נילי במערב בנימין) מתבצע ניטור רציף לחלקיקים נשימים  (PM10) .

 

במשרדי האיגוד באריאל קימת תחנת ניטור אשר הינה חלק ממערך מנ"א (מרכז ניטור ארצי של המשרד להגנת הסביבה). התחנה מנטרת את המזהמים הבאים: חלקיקים עדינים נשימים ,(PM10אוזון (O3) ותחמוצות חנקן (NO, NO2, NOX) .

נתוני איכות האוויר באריאל ניתנים לצפייה כאן