מניעת מזיקים ואקולוגיה חקלאית

פעילות האדם בסביבה (התיישבות, חקלאות) מפירה את האיזון האקולוגי כתוצאה מפגיעה בבתי הגידול הטבעיים ויצירת בתי גידול מלאכותיים. הפרת האיזון האקולוגי מביאה לעיתים להתפרצות של מזיקים לאדם ולחקלאות. האיזון האקולוגי מופר גם ע"י חדירת מינים פולשים שהובאו בידיעה או בלא ידיעה מארצות רחוקות. המינים הפולשים מצליחים לדחוק את המינים המקומיים ומכיוון שאין להם אויב טבעי אין מי שיאזן את יכולת ההתרבות של המין הפולש.

לחקלאות תפקיד חשוב כמקור למזון אך יש לשים את הדעת על כך כי הפעילות החקלאית עלולה לפגוע בסביבה בעקבות שימוש בחומרי הדברה כנגד מזיקים ובעקבות תוצרי לוואי של פסולת (ניילון מחממות, שפכים ורפש מרפתות ודירים, לשלשת מלולים, שאריות חומרי הדברה במחסנים, גזם, שאריות מוצרי אריזה ועוד...)
עיקר הטיפול הינו בפניות ציבור בתחום החקלאות. האיגוד מבצע סקר מפגעים אגרואקולוגי בשטחי יו"ש בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה.