לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map שומרון אורנית אלפי מנשה אלקנה אריאל בית אל בית אריה גבעת זאב מודיעין עילית מעלה אפרים עמנואל קדומים קרני שומרון בקעת הירדן מטה בנימין שומרון אין קישור

רישוי עסקים

עסקים טעוני אישור המשרד להגנת הסביבה סווגו לשלוש קבוצות "A", "B" ו- "C" בהתאם לפוטנציאל הסיכון הסביבתי שלהם, כמפורט בטבלה שפורסמה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה בסוף שנת-2000 המשרד לאיכות הסביבה הסמיך את עובדי האיגוד כנותני אישור לעסקים של קבוצת "C".

 

בתחום האיגוד פועלים מעל 350 עסקים אשר לפי סיווג הנ"ל שייכים לשלוש קבוצות:

 • קבוצת "A" - מפעלים בעלי פוטנציאל להשלכות סביבתיות רציניות: 20 מפעלים.

 • קבוצת "B" - מפעלים בעלי פוטנציאל להשלכות סביבתיות בינוניות: 120 מפעלים.

 • קבוצת "C" - מפעלים ועסקים בעלי פוטנציאל להשלכות סביבתיות נמוכות: מעל 210 עסקים.  

   

  למרות שחוק רישוי עסקים נכנס לתוקף באזורנו בשנת-95 , ההתקדמות באכיפת רישוי העסקים הייתה איטית עד שנת 2001, ומאז הטיפול של רשויות המקומיות בתחום זה קיבל תנופה. גרף להלן מוצג מצב רישוי עסקים בתחום האיגוד. יש לציין שרוב העסקים שקיבלו אישורנו למתן רישיון עסק (מעל 90%) הם עסקי קבוצת "C".     

  בתקופה הקרובה תיכנס לתוקף גם באזורנו "הרפורמה ברישוי עסקים" שתוסיף מספר רב של עסקים לטיפולנו.
                         

 

בשנת 2013 טיפל האיגוד ב- 42 בקשות לרישוי עסקים: 36 בקשות אושרו, 6 בקשות לא אושרו וסירובנו הותנה בביצוע תנאים מוקדמים לכך.

 

קרוב ל- 50% מעסקים בתחום האיגוד עדיין פועלים ללא רישיון עסק. הדבר נובע בין השאר, מבעיות הקשורות בחוסר בתנאים מתאימים והיתרי בניה למבנים תעשייתיים ישנים בהם מאוכלסים חלק ניכר מהעסקים. וכמובן שגם האכיפה בנושא טעונה שיפור.

 

לקריאת דו"ח רישוי עסקים באיגוד לשנת 2014 לחץ כאן

לקריאת דו"ח רישוי עסקים באיגוד לשנת 2017 לחץ כאן

לקריאת דו"ח רישוי עסקים באיגוד לשנת 2018 לחץ כאן

לקריאת דו"ח רישוי עסקים באיגוד לשנת 2019 לחץ כאן.