נוער

תנועת נוער ירוקה

המשרד להגנת הסביבה מעודד את תנועות הנוער לאמץ אורח חיים בר-קיימא ולחנך את חניכי התנועה לקיים אורח חיים זה במהלך הפעילות בסניף/ שבט ובבית. גיוס הסניף/ שבט לתוכנית מתבצע ע"י תנועת הנוער.

להרחבה לחצו כאן

למערכי פעילות לחצו כאן

קבוצת מנהיגות נוער ירוקה

במספר ישובים הוקמו קבוצות מנהיגות נוער ירוקות. מטרת הקבוצה היא להוביל תהליכים לאימוץ אורח חיים בר קיימא בקרב הנוער ותושבי הישוב. כחלק מפעילות הקבוצה הנוער לומד נושאי סביבה שונים, עורך סקר איכות סביבה במקום מגוריו ובוחר פרויקט שיקדם את איכות הסביבה בישוב/ עיר.

מוזמנים לקבל השראה מסרטון שערכה המנהיגות הירוקה בבית אריה.

 

 

 

מערכי פעילות לנוער

"משקפים ירוקים"- חוברת פעילות לנוער בהוצאת איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

"לחיות ביפה"- חוברת פעילות בהוצאת מנהל חברה ונוער

מערכי הדרכה של תנועת הצופים

מערכי פעילות לתנועות נוער ירוקות באתר המשרד להגנת הסביבה