רעש, קרינה ואיכות אוויר

רעש - הינו קול בלתי רצוי המהווה הפרעה סביבתית, ובעל השפעות על גוף ונפש האדם.

קרינה - היא תופעה פיזיקאילית של מעבר אנרגיה בטווח, והיא מחולקת לשני סוגי קרינה: קרינה מיננת וקרינה בלתי מיננת

איכות האוויר - זהו מדד המכמת את מצב איכות האוויר והמזהמים הסובבים אותנו.

המושתף לשלושת הפרמטרים הינם שלרוב לא ניתן להבחין בהם, אלא רק ע"י מדידה בעזרת מכשירים מיוחדים.

לכל תחום ישנם השפעות שונות על הסביבה ועל איכות החיים. 

 

פניות בנושא שריפות/ עשן ונזקי סביבה מהאזור הפלסטיני 

מטופלות ע"י המנהל האזרחי.יש להעביר פניה למוקד הסביבה בטלפון 6911* / 08-9253321 פקס: 08-9253461, מייל moked@sviva.gov.il המוקד פעיל 24 שעות ביממה.בנוסף ניתן לפנות למשטרה הירוקה בטל. 08-9788888. נא להעביר אלינו העתק למעקב למייל gabi@enviosh.org.il