לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map יהודה אפרת ביתר עילית בית ישראל הר אדר הר חברון מגילות מעלה אדומים קרית ארבע אין קישור

תעשייה ורישוי עסקים

מפעלים פולטים לסביבה מזהמים שונים כגון: שפכים תעשייתיים, פסולת, זיהום אויר זיהום קרקע, ריחות ורעש. ולכן לאיגוד תפקיד חשוב בזיהוי המפגעים ומניעתם. בשנים האחרונות מפעלים ממרכז הארץ מעתיקים את מיקומם ליהודה ושומרון מכמה סיבות:

מוענקים תמריצים כלכליים, מחירי השכירות זולים, ואין הקפדה על נושאי איכות הסביבה. באחרונה, עם הידוק הפיקוח על נושאי איכות הסביבה במפעלים באזורנו,

מובחנת "הגירה" של מפעלים לשטחי הרשות הפלשתינאית…

באזור השיפוט של איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה פועלים כ- 150 מפעלי תעשייה. האיגוד מכסה עד היום כ- 70-80 אחוז מהמפעלים באזור. הטיפול בתעשייה מתבצע ע"י

רכזת תעשיות ושפכים המקבלת סיוע בתחומי התכנון ע"י המתכנן הסביבתי. אנו מסיירים במפעלים לומדים את הבעיות ויוצרים דו שיח עם בעלי המפעלים לגיבוש פתרון בעיות סביבתיות שהמפעלים יוצרים. במקביל אנו לומדים באופן שוטף על בעיות המפעלים באמצעות לימוד מהספרות, סיורים במפעלים אחרים ברחבי הארץ פגישות מקצועיות עם עמיתים, והשתלמויות מקצועיות.

באזור השיפוט של איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה שני אזורי תעשייה עיקריים:

במישור אדומים ובקרית ארבע. אזור התעשייה במישור אדומים כולל 120 מפעלים והוא נמצא בתנופת פיתוח ובגדילה מתמדת. באזור התעשייה בקרית ארבע כ- 10 מפעלים וגם הוא בתהליך גדילה. בנוסף יש ביישובים הקטנים עוד עשרות מפעלים קטנים. מתוכננים עוד 3-4 אזורי תעשייה גדולים באזור אשר האיגוד שותף לתכנונם.

תפקידי האיגוד:

לבחון את התאמת המפעלים המעוניינים להכנס לאזור תעשייה בשטח האיגוד, באמצעות בדיקת התוכניות של המפעלים החדשים.

מטרת הבדיקה - מניעת מפגעים סביבתיים כתוצאה מפעילות המפעל.

לתת היתרי בניה לאחר שהתוכנית אושרה.

לתת למפעלים קיימים תנאים מיוחדים ברישיון העסק. בתנאים המיוחדים מפורטות הדרישות שעל המפעל לבצע על מנת למנוע מפגעים.

לתת למפעלים קיימים תנאים מיוחדים ברשיון העסק. בתנאים המיוחדים מפורטות.

הדרישות שעל המפעל לבצע על מנת למנוע מפגעים.

פיקוח שוטף יחד עם הרשות המקומית על שינויים החלים בעסק ועדכון של התנאים המיוחדים.

פיקוח על אחסנה שימוש ושינוע של חומרים מסוכנים במפעלים, ומתן היתר רעלים ע"י מחוז י-ם של המשרד להגנת הסביבה.

 

תהליך הכניסה של מפעל חדש לאזור התעשיה

מילוי שאלון סביבתי. להורדה - לחצו כאן

  • בחינת התאמתו של המפעל לתכנית אזור התעשייה: על פי תקנון התכנית, יעוד השטח, תסקיר השפעה על הסביבה, הערכת המפגעים הצפויים ועמידת המפעל בחוקים ותקנים סביבתיים. לחצו על הלינק להורדת הקובץ הרלוונטי. פרשה טכנית
  • מתן הנחיות לעריכת סקר סביבתי, הערכת סיכונים או תסקיר השפעה על הסביבה על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.
  • מתן חוות דעת של האיגוד לגבי המפעל.