לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map יהודה אפרת ביתר עילית בית ישראל הר אדר הר חברון מגילות מעלה אדומים קרית ארבע אין קישור

פסולת מוצקה ומחזור

 

טיפול בפסולת הוא אחד השרותים החשובים שרשות מקומית אחראית לספק לתושבים. האיגוד מסייע לרשויות ביעוץ הכוונה ופיקוח על מערך הטיפול בפסולת. אחת הדרכים להתמודד עם הטיפול בפסולת היא עריכת תוכנית אב לתברואה לכל רשות. בתכנית זו מתואר המצב העכשווי ושיטות האיסוף והסילוק של הפסולת מתחומי הרשות עד לאתר סילוק הפסולת. האיגוד פועל לסגירת המזבלות הפירטיות ושיקומן, והסדרת אתרי סילוק פסולת מרכזיים.

בשנים 98-99 האיגוד ביצע סקר מזבלות באזור יהודה, כדי לאמוד את מימדי הבעיה. על בסיס הנתונים ניתן לחפש אחר פתרונות לפסולת ולעקוב אחר השינויים בעתיד.

סיכום סקר מזבלות 98-99 קובץ 200K

מרגע השלכת שקית הזבל למכולת האשפה עוברת האחריות לטיפול בפסולת לרשות המקומית. הטיפול הנכון בפסולת משלב כמה מרכיבים:

הפחתה במקור - הקטנת ייצור הפסולת על ידי המנעות משימוש במוצרים עתירי אריזות, או שימוש במוצרים חד פעמיים. אפשר לעודד זאת על ידי  "צרכנות ירוקה".

שימוש חוזר - מציאת שימושים נוספים למוצר או האריזה שנהגנו להשליך לפח. כגון: בקבוקים מזכוכית, מכלי פלסטיק, ארגזים וכו'.

מיחזור - ייצור מוצרים בתהליך תעשייתי כשחומר הגלם מפסולת. כגון: נייר, קרטון, כלי פלסטיק, זכוכית וכו'.

בשנת 2001 אושר בכנסת חוק הפיקדון הבא להסדיר את הנושא.

הטמנה סניטרית - קבורת הפסולת בשטח המיועד לכך בצורה שתמנע מפגעים לסביבה.

שריפה והפקת אנרגיה - בעולם מיושמת שיטה לסילוק פסולת באמצעות משרפות, שגם מייצרות אנרגייה. בארץ ישנה משרפה אחת המיועדת לחומרים מסוכנים בלבד. ישום המרכיבים הנ"ל בחיי הימיום אינו פשוט כלל ועיקר, ואחת המטרות של האיגוד - להביא את הנושאים למודעות הציבור ומקבלי ההחלטות, ולקדם את ביצועם.