מיפוי ומידע סביבתי

הממונה על חוק חופש המידע - לילך מובדלי

lilach@enviosh.org.il

 

בבקשות ע"פ חוק חופש המידע, יש לפנות במייל או לכתובת: גבעת המייסדים  מעלה אדומים  90610

 

כניסה לתוכנת ניטורית למידע סביבתי

לכניסה לתוכנת ניטורית המציגה על גבי מפת GIS נתוני מידע סביבתי עדכניים לפי סוגי המידע ומיקומו - לחצו על על התמונה

 תוצאת תמונה עבור ניטורית