לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map שומרון אורנית אלפי מנשה אלקנה אריאל בית אל בית אריה גבעת זאב מודיעין עילית מעלה אפרים עמנואל קדומים קרני שומרון בקעת הירדן מטה בנימין שומרון אין קישור

מחירון שרותי האיגוד

הערה: המזמין רשאי לבצע את הבדיקות / חוות הדעת / העבודה ע"י נותן שירות מקצועי אחר באישורנו (ע"פ החלטת מועצת האיגוד, ז' בטבת תשע"ב, 2.1.12)

הנושא

הפעולה

המחיר

היתרי בניה

היתר בניה (כולל פרט ראדון)

₪ 450.00

מרכז מסחרי מעל 10 חנויות

₪ 2,000.00

מרכז מסחרי עד 10 חנויות

₪ 500.00

מפעל פשוט (סיווג C) חדש

₪ 1,500.00

מפעל מורכב (סיווג A או B) חדש

₪ 3,500.00

בית גידול בע"ח

₪ 800.00

היתר בניה לצימר

₪ 200.00

מוסך

₪ 800.00

תחנת תדלוק

₪ 1,000.00

תחנת תדלוק פנימית

₪ 600.00

תוספת למפעל מסוג AB

₪ 2,500.00

תוספת למפעל מסוג C

₪ 800.00

שימוש חורג ולגיטימציה

₪ 600.00

קניון

₪ 2,000.00

אכסניה, מלונית

₪ 800.00

מלון

₪ 1,000.00

חממה + עד 1000 מ'

₪ 500.00

חממה מעל 1000 מ'

₪ 800.00

בריכות שחיה

₪ 300.00

דיגום שפכים

דיגום אקראי

₪  350.00

דיגום מורכב

₪ 450.00

פרויקט ניטור

ע"פ היקף העבודה

דיגום בוצה, קרקע ופסולת

₪ 500.00

אסבסט

מתן חוו"ד או הנחיות בשטח לתושבים/ישובים

₪ 300.00

מדידת קרינה אלקטרומגנטית

פיקוח פרויקט מדידת קרינה

ע"פ היקף העבודה

מדידת אנטנות סלולריות

₪ 750.00

מדידה נוספת באותו הישוב

₪ 200.00

מדידת קרינה מרשת חשמל (מפעל, עסק)

₪ 750.00

כל מדידה נוספת באותו הישוב

₪ 200.00

שעת עבודה מהנדס

 

ע"פ מחירון החשב הכללי

שעת הרצאה

 

₪   180.00

פיקוח סביבתי מיוחד של מפעל לחודש

 

₪ 3,000.00

חוות דעת ובדיקת תוכניות

חוו"ד דעת לרישוי עסקים

₪ 350.00

חוו"ד לאישור קליטת מפעל באזור תעשיה

₪ 1,000.00

חוו"ד לתשתיות ציבוריות (קוים, מתקני מים וכו')

₪  400.00

חוו"ד למטשי"ם

₪ 800.00

חוו"ד למתקן הנדסי / סביבתי

₪ 800.00

חוו"ד למתקן פוטו-וולתאי קטן

₪ 300.00

חוו"ד למתקן פוטו-וולתאי בינוני

₪ 600.00

חוו"ד למתקן פוטו-וולתאי גדול

₪ 1,000.00

פיקוח סביבתי על תשתיות

 (פסולת בנין, עודפי עפר, דרכים וכו)

פיקוח ואישורים

₪ 3000