לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
cities map שומרון אורנית אלפי מנשה אלקנה אריאל בית אל בית אריה גבעת זאב מודיעין עילית מעלה אפרים עמנואל קדומים קרני שומרון בקעת הירדן מטה בנימין שומרון אין קישור

חברי מליאה ועדות

חברי מועצת האיגוד 

מר רפול אנגל - יו"ר מועצת האיגוד סגן ומ"מ ראש מ.א. מטה בנימין
מר אלי שבירו - מ"מ יו"ר מועצת האיגוד  ראש העיר אריאל

מר חיים מרגוליס

מנכ"ל מ.מ. בית אל
מר ניר ברטל ראש מ.מ. אורנית
מר אסף שפירא מנכ"ל מ.מ. אלקנה
מר מושיקו צפניה ועדת איכה"ס מ.מ. גבעת זאב
מר רמי אורפז משנה לראש מ.א. שומרון
מר חגי יהודה מנהלת מח' שירותים עירוניים
מ.א. בקעת הירדן
מר אייל ניזרי מנכ"ל מ.מ מעלה אפרים
מר יצחק לרמר מנהל מח' שפ"ע עירית מודיעין עילית
מר גיל-עד ארד סגן ראש מ.מ. בית אריה
מר שמוליק בדיחי מנכ"ל מ.מ. קדומים
מר אליהו גפני ראש מ.מ. עמנואל
מר אלון גנדיס מהנדס מ.מ קרני שומרון
מר מאיר ברקאי  מנהל מח' שפ"ע מ.מ. אלפי מנשה
   

חברי ועדת כספים והשקעות

   
מר יוסי פינץ  מ.א. שומרון
מר תמר עמר
מ.מ. עמנואל
   

חברי ועדת מכרזים

מר יוסף דיין 

מנכ"ל מ.מ. עמנואל
מר חגי יהודה מנהלת מח' שירותים עירוניים
מ.א. בקעת הירדן
מר אסף שפירא מנכ"ל מ.מ. אלקנה

חברי ועדת ביקורת

   
   
   

יועמ"ש האיגוד

עו"ד שירי שפירא

 

גזבר האיגוד

מר אפי פלס