חברי מליאה וועדות

חברי מליאה

מר שלומי לנגר - יו"ר האיגוד ראש מ.מ אורנית
מר אלי שבירו - מ"מ יו"ר האיגוד  ראש העיר אריאל
מר משה (מושי) צדרבוים מ.מ בית אל
מר אלעזר סלע  מ.א מטה בנימין
מר אריאל גרניט מ.מ אלקנה
מר רונן גוליאן  מ.מ גבעת זאב
מר יוסי פינץ מ.א שומרון
מר חגי יהודה מ.א בקעת הירדן
מר חנן מרמור מ.מ מעלה אפרים
הרב אבנר עמר עירית מודיעין עילית
מר בניהו שרעבי מ.מ בית אריה
מר שמוליק בדיחי מ.מ. קדומים
מר יהודה הנדלר מ.מ עמנואל
מר אלון גנדיס מ.מ קרני שומרון
מר מאיר ברקאי  מ.מ אלפי מנשה

חברי ועדת כספים והשקעות

מר אפי פלס גזבר
גב' קרן גפן- יו"ר מ.מ קדומים
מר יוסי פינץ
מ.א שומרון
מר אלעזר סלע מ.א מטה בנימין

חברי ועדת מכרזים

מר יהודה הנדלר עירית עמנואל
מר חגי יהודה מ.א בקעת הירדן
מר אריק גרניט מ.מ אלקנה

חברי ועדת ביקורת

מר צבי לוי- יו"ר  עירית מודעין עילית
מר בניהו שרעבי מ.מ בית אריה
מר חנן מרמור מ.מ מעלה אפרים

יועמ"ש האיגוד

עו"ד רינה אבנצ'יק