חברי מליאה וועדות

חברי מליאה

שם ותפקיד

דואר אלקטרוני

יהודה אסרף - יו"ר האיגוד - תיק איכה"ס מ. אדומים

ymass@netvision.net.il

יהודה עוביידי - סגן ראש עיריית ביתר עילית

yehudau@betar-illit.muni.il

יורם אליאס - מח' שפ"ע מועצה מקומית אפרת

yoram@efrat.muni.il

שמוליק שורק - מח' תפעול - מועצה מקומית הר אדר

shmuel@har-adar.muni.il

חגי גלס - תברואן מועצה מקומית ק. ארבע

hagai@kiryat4.org.il

פינצ'י הרשלר - מנהל אגף תפעולי מועצה אזורית גוש עציון

pinzih@gush-etzion.org.il

שוקי מימון - מח' איכה"ס מועצה אזורית הר חברון

shukim@hrhevron.co.il

דוד בלאו - גזבר מועצה אזורית מגילות

dblau@dead-sea.org.il

אבנר דובדבני - גזבר האיגוד

avner@givat-zeev.muni.il

 

ועדת כספים

פינצ'י הרשלר - מנהל אגף תפעולי מועצה אזורית גוש עציון

חגי גלס - תברואן מועצה מקומית ק. ארבע

שוקי מימון - מח' איכה"ס מועצה אזורית הר חברון

אבנר דובדבני - גזבר האיגוד

 

ועדת מכרזים וכח אדם

פינצ'י הרשלר - מנהל אגף תפעולי מועצה אזורית גוש עציון

חגי גלס - תברואן מועצה מקומית ק. ארבע

שוקי מימון - מח' איכה"ס מועצה אזורית הר חברון

אבנר דובדבני - גזבר האיגוד

 

ועדת ביקורת

דוד בלאו - גזבר מועצה אזורית מגילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hagai@kiryat4.org.il

 

pinzih@gush-etzion.org.il

 

shukim@hrhevron.co.il

 

dblau@dead-sea.org.il