צוות האיגוד

ניצן לוי - מנכ"ל nitsan@enviosh.org.il
לילך מובדלי - מנהלנית האיגוד lilach@enviosh.org.il
שמרית שניאור - רכזת תעשיות ושפכים shimrit@enviosh.org.il

אביתר הראל - רכז תכנון סביבתי

 

evyatar@enviosh.org.il

שרון רוזנבלוט - רכזת חינוך סביבתי וקהילה

sharonr@enviosh.org.il